หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 
 
 
นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมรณรงค์โครงการแสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย
 

การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ :

โครงการรณรงค์แสงสว่างเพื่อขุมขน 77 จังหวัดทั่วไทย  รณรงค์โดยนายนพดล  แก้วสุพัฒน์  นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และนางสาวสิริกิติยา  ทัศนวิสุทธิ์  กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิอายส์ดีท์ จำกัด (THE EYE D CO.,LTD.)  ด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรและภาคเอกชนเข้าร่วมรณรงค์สนับสนุนในฐานะองค์กรนำร่อง โครงการรณรงค์แสงสว่างเพื่อชุมชน 77  จังหวัดทั่วไทย โดยมีการ “ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) “  ในเขตชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศทั้ง  77 จังหวัด /8,000 กว่าพื้นที่   ตามวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากปัญหาอาชญากรรมเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพื้นที่เป็นหลัก  ในรูปแบบการรณรงค์ที่สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งสู่การพัฒนาชุมชนแต่ละพื้นที่สู่ชุมชนเข้มแข็งภายใต้โครงการรณรงค์แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการรณรงค์แผนงานครั้งนี้  ให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมสังคม CSR  (Corporate Social Responsibility ) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม
โดยมีแนวความคิดในการนำกรอบมาตรฐานการประเมินสถิติที่มีผลกระทบต่อสังคมมาประยุกต์ใช้ในแผนการรณรงค์โครงการแสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย รูปแบบกลยุทธ์ของการประชาสัมพันธ์ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในชุมชนให้มากที่สุด ทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกสบายและสร้างความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นอีกด้วย สิ่งเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่ทำให้ประชาชนในชุมชนเกิดการยอมรับและน่าเชื่อถือ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการณรงค์แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย และแผนงานการประชาสัมพันธ์มีความเข้มแข็ง สามารถกระตุ้นการรณรงค์ในระดับภูมิภาค สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ  เน้นบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลต่อการพัฒนาการรณรงค์ครั้งนี้  สามารถเห็นผลและวัดผลได้จริง แก่พื้นที่ชุมชนทั่วประเทศไทยให้ออกมาเป็นรูปธรรมPublic Relations Head Office : For more information, please contact:
The Eye D Co.,Ltd.( บริษัท ดิอายส์ดีท์ จำกัด )
Project to Corporate Social Responsibility Program  
คุณสิริกิติยา  ทัศนวิสุทธิ์ / PS. Group Chief Operating Project CSR.
คุณกิตติธรา  พุ่มมี  / PS. Assistant Project Manager
สายด่วน : 084-970-8787, 085-904-9472  
E-mail : csr.thailand@theeyed.com , 2556@theeyed.com
        

เขียนโดย   คุณ Tunchanok.s

วันที่ 13 พ.ย. 2556 เวลา 15.50 น. [ IP : 124.120.38.58 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)