หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล หันคา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
สถานที่สำคัญในตำบล
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
3
 
 
 


 
 
 
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
 
ส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรแบบทฤษฏีใหม่และดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
 
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีครบทุกด้าน
 
ส่งเสริม และสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
ส่งเสริม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น