หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 
 


นายรัฐรพี ต่อกิจเดชาพงศา
รองปลัด อบต.หันคา
รักษาราชการแทนปลัด อบต.หันคา


นายรัฐรพี ต่อกิจเดชาพงศา
รองปลัด อบต.หันคา
 
 


นายรัฐรพี ต่อกิจเดชาพงศา
รองปลัด อบต.หันคา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
นายช่างโยธา


ว่าง
นายช่างโยธา


ว่าง
ผช.นายช่างโยธา


นายสุเมธ จิตรดา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางสาวนภาวรรณ บุญสรรค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมุล


ว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา