หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 
 


นายรัฐรพี ต่อกิจเดชาพงศา
รองปลัด อบต.หันคา
รักษาราชการแทนปลัด อบต.หันคา


นายรัฐรพี ต่อกิจเดชาพงศา
รองปลัด อบต.หันคา
 
 


นายรัฐรพี ต่อกิจเดชาพงศา
รองปลัด อบต.หันคา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี


ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวกรรณิกา เทศน์ธรรม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวพรรณรายณ์ ใจแสน
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวนันท์นภัส ว่องกสิกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาวอมรรัตน์ เนียมจันทร์
ูผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้