หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 
 


นายรัฐรพี ต่อกิจเดชาพงศา
รองปลัด อบต.หันคา
รักษาราชการแทนปลัด อบต.หันคา


นายรัฐรพี ต่อกิจเดชาพงศา
รองปลัด อบต.หันคา
 
 


นายภาคิน เกริกธนิตกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นางวันทนา น้ำจันทร์
ผช.นักพัฒนาชุมชน


นางสาวชนัดดา ใคร่ครวญ
ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสุภาวดี เปี่ยมน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวดุจดาว มโนธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายรุ่งโรจน์ ฐิตะวรรณ
พนักงานขับรถ