หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 
 


นายอำนาจ อุ่นทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา


นายรัฐรพี ต่อกิจเดชาพงศา
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
 
 


นางทัศนีย์ พันธ์โย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางทัศนีย์ พันธ์โย
นักทรัพยากรบุคคลปฺฏิบัติการ


น.ส.ธัญญาภรณ์ สาเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ว่าง
นักพัฒนาชุมชนปฺฏิบัติการ


นายภาคิน เกริกธนิตกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาววรรณา เนียมยิ้ม
ครู คศ.2


นางศิริลักษณ์ ศิริคง
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน