หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 
 


นายรัฐรพี ต่อกิจเดชาพงศา
รองปลัด อบต.หันคา
รักษาราชการแทนปลัด อบต.หันคา


นายรัฐรพี ต่อกิจเดชาพงศา
รองปลัด อบต.หันคา
 
 


นางทัศนีย์ พันธ์โย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางทัศนีย์ พันธ์โย
นักทรัพยากรบุคคลปฺฏิบัติการ


น.ส.ธัญญาภรณ์ สาเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ว่าง
นักพัฒนาชุมชนปฺฏิบัติการ


นายภาคิน เกริกธนิตกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาววรรณา เนียมยิ้ม
ครู คศ.2


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฺฏิบัติงาน