หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
รายงานอื่นๆ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.หันคา ประจำปี พ.ศ.2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการอบรมเทคนิคการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2563 [ 15 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
ขอส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษากลับต้นสังกัด(หลักสูตรนักวิชาการศึกษา) [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
ขอส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษากลับต้นสังกัด(หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.หันคา ประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
แบบรายงานใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับนโยบายของรัฐบาล [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
  (1)     2      3