หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
แผนอื่นๆ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ผด.1) [ 22 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานผลการประเมิน ITA ปี 63 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.หันคา [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 95  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันคา [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 127  
 
แผนการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 127  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 166  
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 177  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 169  
 
รายงานผลการประเมิน ITA ปี 62 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.หันคา [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 128  
 
  (1)     2