หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 194  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 108  
 
แผนการดำเนินงาน อบต.หันคา [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
ขั้นตอนการจัดทำแผน 5 ปี อบต.หันคา [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้อง [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 111  
 
คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 113  
 
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศ พ.ศ.2561 [ 31 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 138  
 
  (1)