หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล หันคา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
สถานที่สำคัญในตำบล
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
3
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ชน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 12 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ชน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2557 [ 12 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ชน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ แก้ไขถึง ฉ.3 [ 12 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ชน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 แก้ไขถึง ฉ.5 [ 12 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ชน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ แก้ไขถึง ฉ.2 [ 12 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ชน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. (ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล) [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ชน. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ. 2558 [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศ ก.อบต. ชัยนาท เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 47  
 
(1)