หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปี 2563 (สขร.1) [ 23 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปี 2563 (สขร.1) [ 23 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ประจำปี 2563 (สขร.1) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ประจำปี 2563 (สขร.1) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปี 2563 (สขร.1) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ประจำปี 2563 (สขร.1) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปี 2563 (สขร.1) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปี 2563 (สขร.1) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปี 2563 (สขร.1) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 (สขร.) [ 31 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 142  
 
  (1)