หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา สมัยวิสมัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.หันคา [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.หันคา [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
รายงานผลการประเมิน ITA ปี 62 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.หันคา [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
   1     (2)