หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบรายงานใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับนโยบายของรัฐบาล [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รางานงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ รางานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงภารกิจ อบต.หันคา [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม) ประจำปี 2562 [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท [ 1 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันคา [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)     2