หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงภารกิจ อบต.หันคา [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม) ประจำปี 2562 [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท [ 1 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันคา [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา สมัยวิสมัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.หันคา [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2