หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการประเมิน ITA ปี 62 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.หันคา [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ.2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันคา [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา พ.ศ. 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันคา [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2