หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
แผนการดำเนินงาน อบต.หันคา [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ขั้นตอนการจัดทำแผน 5 ปี อบต.หันคา [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้อง [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศ พ.ศ.2561 [ 31 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 66  
 
  (1)