หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันคา   14 ส.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันคา   14 ส.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5   4 ส.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3   24 ก.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายไร่ผัก   15 ก.ค. 2562 225
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรณรงค์การคัดแยกขยะ   10 ก.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   10 ก.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   รณรงค์รักษาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ   10 ก.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย   10 ก.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   28 มิ.ย. 2562 26
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13