หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 

 
ประกาศราคากลางค่่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา มีความประสงค์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยจัดซื้อสารส้มใสชนิดก้อนบรรจุถุง   และคลอรีนชนิดผงบรรทุกถัง เพื่อใช้สำหรับงานกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหันคาเพื่อทำให้น้ำใสและสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้โดยจัดซื้อสารส้มใสชนิดก้อน  จำนวน  20 ตัน ๆละ 16,000.00บาทเป็นเงิน 320,000.00 บาท และคลอรีนชนิดผงบรรจุถัง จำนวน 6 ถัง ๆ ละ 4,000.00 บาทเป็นเงิน 24,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 344,000.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 17.25 น. โดย คุณ สุภาวดี เปี่ยมน้อย

ผู้เข้าชม 60 ท่าน