หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 

 
ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่  2  กว้าง  3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 2,450 เมตร หมู่ที่  5  เส้นที่ 2 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,940 เมตร  เส้นที่ 2 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 900 เมตร หรือมีพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า  15,870 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน  ราคากลางในครั้งนี้เป็นเงิน 404,000.00 บาท (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีประมาณราคาตามแบบ (ปร.4,ปร.5) ลงวันที่  11  มีนาคม  2564  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา   ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  เมื่อวันที่  11 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา จะใช้ราคากลางนี้ดำเนินการจ้างตามโครงการดังกล่าวต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 14.39 น. โดย คุณ สุภาวดี เปี่ยมน้อย

ผู้เข้าชม 210 ท่าน