หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 

 
ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 9  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่  9  เส้นที่  1  กว้าง  3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 2,500 เมตร เส้นที่ 2 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,300 เมตร  เส้นที่ 3 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 390 เมตร  เส้นที่ 4 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 200 เมตร  เส้นที่ 5 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 700 เมตร  เส้นที่ 6 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,000 เมตรหรือมีพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 18,270 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ราคากลางในครั้งนี้เป็นเงิน 455,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีประมาณราคาตามแบบ (ปร.4,ปร.5) ลงวันที่  11  มีนาคม  2564  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา   ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  เมื่อวันที่  11  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา จะใช้ราคากลางนี้ดำเนินการจ้างตามโครงการดังกล่าวต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2564 เวลา 18.02 น. โดย คุณ สุภาวดี เปี่ยมน้อย

ผู้เข้าชม 258 ท่าน