หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 

 
ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,9  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3  เส้นที่ 1  กว้าง 3 เมตร  หนา 0.10 เมตร  ยาว 730 เมตร  เส้นที่ 2  กว้าง 3 เมตร หนาว 0.10 เมตร ยาว  1,050 เมตร  เส้นที่ 3  กว้าง 3 เมตร  หนา 0.10 เมตร  ยาว 450 เมตร  หมู่ที่  9  เส้นที่  1  กว้าง  3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,050 เมตร เส้นที่ 2 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 550 เมตร  เส้นที่ 3 กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,440 เมตร  หรือมีพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า  15,810 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน  ราคากลางในครั้งนี้เป็นเงิน  414,000.00  บาท  (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีประมาณราคาตามแบบ (ปร.4,ปร.5 ) ลงวันที่  8  มีนาคม   2564  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่  8  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  จะใช้ราคากลางนี้ดำเนินการจ้างตามโครงการดังกล่าวต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2564 เวลา 17.59 น. โดย คุณ สุภาวดี เปี่ยมน้อย

ผู้เข้าชม 257 ท่าน