หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล หันคา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 

 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 9  
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 จำนวน 5 เส้น มีรายละเอียดดังนี้ เส้นที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  1,600 เมตร  หนา 0.15 เมตร เส้นที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 0.15 เมตร เส้นที่ 3 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร เส้นที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร เส้นที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ราคากลางในครั้งนี้เป็นเงิน 1,088,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีประมาณราคาตามแบบ(ปร.4,ปร.5 ,หรือ ปร.5ก.หรือ ปร.5ข) ลงวันที่  5  กันยายน  2565  และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร. 6 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่  16  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา จะใช้ราคากลางนี้ดำเนินการจ้างตามโครงการดังกล่าวต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ย. 2565 เวลา 14.05 น. โดย คุณ สุภาวดี เปี่ยมน้อย

ผู้เข้าชม 13 ท่าน