หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 

 
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 5 จากบ้านนายไพรินทร์ แก้วศรีงาม ถึงบ้านนายทองเหมาะ เต็งมิ่ง  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่  5  จากบ้านนายไพรินทร์  แก้วศรีงาม  ถึงบ้านนายทองเหมาะ  เต็งมิ่ง  ขุดลอกคูส่งน้ำ  ปากกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร  ก้นลึกเฉลี่ย  1.80  เมตร  ความยาว  1,890  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  2,350  ลย.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หันคา   ราคากลางในครั้งนี้เป็นเงิน  110,000.00  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 19.44 น. โดย คุณ ชนัดดา ชัยพิภพ

ผู้เข้าชม 23 ท่าน