หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 

 
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการขุดลอกคลองสามเรือน หมู่ที่ 9  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองสามเรือน หมู่ที่  9  ขุดลอกคลอง  ช่วงที่  1  ปากกว้างเฉลี่ย  10.00  เมตร  ก้นลึกเฉลี่ย  3.50  เมตร  ยาว  870.00  เมตร  ขุดลอกคลอง ช่วงที่  2  ปากกว้างเฉลี่ย  8.00  เมตร  ก้นลึกเฉลี่ย  3.30  เมตร  ยาว  760.00  เมตร  ขุดลอกคลอง ช่วงที่  3  ปากกว้างเฉลี่ย  9.00  เมตร  ก้นลึกเฉลี่ย  3.30  เมตร  ยาว  1,120.00  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  12,210  ลูกบาศ์กเมตร  ราคากลางในครั้งนี้เป็นเงิน  405,000.00  บาท (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามบัญชีประมาณราคาตามแบบ ปร.4  ปร.5  ลงวันที่  20  พฤษภาคม  2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 16.49 น. โดย คุณ ชนัดดา ชัยพิภพ

ผู้เข้าชม 16 ท่าน