หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 

 
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการขุดลอกคลองสายประดู่ขาด่าน หมู่ที่ 9  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดลอกคลอสายประดู่ขาด่าน  หมู่ที่  9  ขุดลอกคลอง  ช่วงที่  1  ปากกว้างเฉลี่ย  12.00  เมตร  ก้นลึกเฉลี่ย   3.50  เมตร  ยาว  1,280  เมตร  ขุดลอกคลอง  ช่วงที่  2  ปากกว้างเฉลี่ย  6.00  เมตร  ก้นลึกเฉลี่ย  2.80  เมตร  ยาว  1,070  เมตร  หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  8,835  ลูกบาศ์กเมตร  ราคากลางในครั้งนี้เป็นเงิน  298,000.000  บาท(สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามบัญชีประมาณราคาตามแบบ  ปร.4  ปร.5   ลงวันที่  20  พฤษภาคม  2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 16.45 น. โดย คุณ ชนัดดา ชัยพิภพ

ผู้เข้าชม 14 ท่าน