หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 

 
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 9  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดอลกคูส่งน้ำ  หมู่ที่  9  จากคลอง มอ.ถึงนานายสมศักดิ์  หอมยามเย็น  ขุดลอกคูส่งน้ำปากกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร  ก้นลึก  2.50  เมตร  ยาว  820  เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  1,820  ลูกบาศ์กเมตร  ราคากลางในครั้งนี้เป็นเงิน  60,000.00  บาท(หกหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามบัญชีประมาณราคาตามแบบ ปร.4  ปร. 5  ลงวันที่  20  พฤษภาคม  2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 16.38 น. โดย คุณ ชนัดดา ชัยพิภพ

ผู้เข้าชม 16 ท่าน