หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 

 
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำบ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 8  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำบานห้วยร่วม  หมู่ที่  8  ขุดลอกตะกอนดินคูส่งน้ำบ้านห้วยร่วม  สายที่  1  ช่วงที่  1  ปากกว้างเแลี่ย 5.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร ยาว  740  เมตร  ช่วงที่  2  ปากกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.50  เมตร  ยาว  310  เมตร   สายที่  2  ปากกว้างเฉลี่ย 3.30  เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร  ยาว  270  เมตร   สายที่  3  ปากกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว  940  เมตร  หรือมีปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า  6,102  ลูกบาศ์กเมตร  ราคากลางในครั้งนี้เป็นเงิน  202,000.00  บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามบัญชีประมาณราคาตามแบบ ปร.4  ปร.5  ลงวันที่  20  พฤษภาคม  2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 16.21 น. โดย คุณ ชนัดดา ชัยพิภพ

ผู้เข้าชม 22 ท่าน