หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 

 
ประกาศราคากลางขุดลอกสระน้ำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำหมู่่บ้าน หมู่ที่  7  ขุดลอกดินสระน้ำหมู่บ้านปากกว้าง 50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย  3.50  เมตร  ยาว  60.00  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,920   ลูกบาศ์กเมตร  ราคากลางในคร้้งนี้เป็นเงิน 329,000.00  บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามบัญชีประมาณราคาตามแบบ ปร.4  ปร. 5  ลงวันที่  19  พฤษภาคม   2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 16.13 น. โดย คุณ ชนัดดา ชัยพิภพ

ผู้เข้าชม 18 ท่าน