หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 

 
ประกาศราคากลางจ้างโครงการขุดสระน้ำหมู่่บ้าน หมู่ที่ 6  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่  6  ขุดสระน้ำ  ช่วงที่ 1 ปากกว้างเฉลี่ย  24.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 47.50 เมตร  ช่วงที่  2  ปากกว้างเฉลี่ย  20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย  3.50  เมตร ยาว  15.50  เมตร   ช่วงที่  3  ปากกว้างเฉลี่ย 36.50  เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50  เมตร ยาว  50.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  9,174  ลูกบาศ์ทเมตร  ราคากลางในครั้งนี้  489,000.00  บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีประมาณราคาตามแบบ ปร. 4  ปร. 5 ลงวันที่  19  พฤษภาคม  2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 16.08 น. โดย คุณ ชนัดดา ชัยพิภพ

ผู้เข้าชม 21 ท่าน