หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 
 
โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน การกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดัับตำบบ (ศกป.ต.)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน การกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดัับตำบบ (ศกป.ต.) กิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 14.34 น. โดย คุณ ชนัดดา ชัยพิภพ

ผู้เข้าชม 11 ท่าน