หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 

 
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ในการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  มีความประสงค์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  มีรายละเอียดดังนี้
-  สารส้มใสชนิดก้อน บรรจุถุงขนาด  30  กก.  จำนวน  15  ตัน
-  คลอรีนชนิดผงบรรจุถังขนาด  50  กก.  จำนวน  8  ถัง
งบประมาณ  272,000.00  บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 19.56 น. โดย คุณ ชนัดดา ชัยพิภพ

ผู้เข้าชม 33 ท่าน