หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 

 
ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายไร่ผัก  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายไร่ผัก ขนาดกว้าง 4.00 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร  ราคากลางในครั้งนี้เป็นเงิน  499,000.00  บาท(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีประมาณราคาตามแบบ (ปร.4 ปร.5 หรือ ปร.5ก หรือ ปร.5ข) ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 21.19 น. โดย คุณ ชนัดดา ชัยพิภพ

ผู้เข้าชม 295 ท่าน