หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการ วัยรุ่นวัยใสโตไปไม่โกง [ 30 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 11
 


 
โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน การกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดัับตำบบ (ศกป.ต.) [ 27 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 11
 


 
โครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ การใช้ยาอย่างปลอดภัย ประจำปี 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 13
 
 
         


 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [ 4 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 16
 


 
กิจกรรมโครงการจิตอาสา ปลูกป่า ปล่อยพันธ์ุปลา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 30
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 21
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 10