หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอยยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน 81-4428 ชัยนาท, รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน บง 3384 ชัยนาท และเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างค่าซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ - กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อค่าจัดซื้อถุงยังชีพ - ข้าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อยากำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) UHT ขนาด ๒๐๐ cc ชนิดกล่อง ศพด. อบต.หันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]ซื้อึ้่ค่าอาหารเสริม(นม) UHT ขนาด ๒๐๐ cc ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านหนองต่อและโรงเรียนวัดสวนอัมพวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5