หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล หันคา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
สถานที่สำคัญในตำบล
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
3
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา มีจำนวนทั้งสิ้น 47 ตร.กม. หรือจำนวน 29,375 ไร่
 
ตำบลหันคามีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำท่าจีน และ คลองมอ.ไหล่ผ่าน เหมาะแก่การทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนา และ ทำสวน ประชาชนตั้งบ้านเรือน เรียงรายเลียบริมฝังแม่น้ำท่าจีนและ บางส่วนตั้งบ้านเรือน เป็นกลุ่มในพื้นที่ของตำบล อากาศไม่ร้อนหรือ แห้งแล้ง จนเกินไปในฤดูร้อน ฤดูหนาวอากาศเย็นปกติ และฤดูฝนมีฝน ค่อนข้างชุก
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองแซง, ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา
จ.ชัยนาท
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
จ.ชัยนาท
 
ประชากรทั้งสิ้น 5,648 คน

ชาย จำนวน 2,755 คน คิดเป็นร้อยละ 48.78

หญิง จำนวน 2,893 คน คิดเป็นร้อยละ 51.22
จำนวนครัวเรือน 1,780 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 120.17 คน/ตารางกิโลเมตร
 
อาชีพประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา เรียงลำดับจากการประกอบอาชีพ จากมากไปหา น้อย ดังนี้

ทำนา
เลี้ยงสัตว์

รับจ้าง
อื่นๆ

ค้าขาย    
  ตำบลหันคา ตามตำนานเล่ากันว่า สมัยหนึ่งมีเรือสุวรรณหงส์ ทำด้วยไม้ตะเคียนทองตั้งลำอยู่ใน แม่น้ำท่าจีนตรงบริเวณ บ้านท่าหลวง ทิศใต้ที่ว่าการอำเภอหันคา ในปัจจุบันสถานที่ตรงนั้นเป็นที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลหันคา ตามสันนิษฐานคำว่า “หันและคา” อาจจะเพี้ยนมาจากคำว่า “ลานคา“ เพราะบริเวณใกล้เคียงกับ ที่ว่าการอำเภอหันคา เป็นที่ราบมีหญ้าคาขึ้นปกคลุมอยู่มากมีลักษณะเป็น ลานหญ้าคา จึงได้เรียกกันว่า “ หันคา“ ปัจจุบันตำบลหันคาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2540 มีสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 18 คน เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล มาจากการเลือกตั้ง
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  2   บ้านดอนไร่ 296 255 651 210  
3   บ้านหันคาเหนือ 199 184 383 113
  4   บ้านหนองหวาย 478 544 1,022 313  
5   บ้านยางต้นเดียว 266 290 556 174
  6   บ้านหนองต่อ 402 428 830 251  
7   บ้านหนองคล้อ 109 126 235 75
  8   บ้านห้วยร่วม 111 115 226 69  
9   บ้านดอนตูม 394 401 795 236
  11   บ้านพวก 500 450 950 339  
    รวมทั้งสิ้น 2,755 2,893 5,648 1,780