หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 
 


นายปัญญา ไทยรัตนกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
เบอร์โทรติดต่อ 056-452018
 


นายมงคล ขาวจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
เบอร์โทรติดต่อ 056-452018


นายอำนาจ คูหาเปรมศิลป์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
เบอร์โทรติดต่อ 056-452018
 


นายสุชาติ ทองอั้น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
เบอร์โทรติดต่อ 056-452018