หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท
เกาะเมืองท้าวอู่ทอง
สถานที่สำคัญในตำบล
1
2
 
 


นายไพฑูรย์ ฉนานุกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
โทร : 081-8889006
 


นายรอด มาลัยศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
โทร : 086-2112155


นายธงชัย รุ่งเรือง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
โทร : 097-9424832
 


นายชูศักดิ์ ยอดดำเนิน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
โทร : 097-9529357